zmiany w przepisach

Nowelizacja Ustawy o Ruchu Drogowym w 2024: Kluczowe Zmiany w Przerejestrowaniu Pojazdów

Istotne Zmiany w Przerejestrowaniu Pojazdów od Nowego Roku 2024

Z dniem 1 stycznia 2024 weszła w życie nowelizacja Ustawy o Ruchu Drogowym, datowana na 7 lipca 2023 roku. Zmiany te mają duży wpływ na proces rejestracji pojazdów, wprowadzając nowe obowiązki dla właścicieli pojazdów zarówno stałych, jak i czasowych mieszkańców.

Przegląd Najważniejszych Zmian w Procesie Rejestracji Pojazdów

W ramach nowelizacji ustawy wprowadzono następujące kluczowe zmiany:

 1. Termin na Złożenie Wniosku o Rejestrację:
  • Wnioski o rejestrację pojazdu muszą być złożone w ciągu 30 dni od daty zakupu pojazdu na terenie Polski.
  • W przypadku pojazdów sprowadzonych spoza Unii Europejskiej, rejestracja musi nastąpić w ciągu 30 dni od ich dopuszczenia do obrotu przez Krajową Administrację Skarbową.
  • Dla pojazdów przywiezionych z terenu UE, termin ten również wynosi 30 dni od wprowadzenia pojazdu do Polski.
  • W przypadku nabycia pojazdu przez spadek, 30 dni liczy się od momentu prawomocnego orzeczenia sądu lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
 2. Specjalne Zasady dla Przedsiębiorców:
  • Dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem pojazdami, termin na złożenie wniosku wynosi 90 dni.
  • Jeśli przedsiębiorca sprzeda pojazd w ciągu tego okresu, zwolniony jest z obowiązku rejestracji.
 3. Przepisy Przejściowe dla Pojazdów Sprowadzonych Przed 2024:
  • Pojazdy sprowadzone przed 1 stycznia 2024 roku, niezależnie czy z UE, czy spoza UE, podlegają starym zasadom, tj. konieczność rejestracji w ciągu 30 dni.
 4. Kary za Niedopełnienie Obowiązków:
  • Kara w wysokości 500 zł za niezłożenie wniosku o rejestrację w ciągu 30 dni.
  • 1000 zł kary, jeśli wniosek nie zostanie złożony w ciągu 180 dni.
  • Dla przedsiębiorców: 1000 zł za brak rejestracji w ciągu 90 dni i 2000 zł, jeśli termin 180 dni zostanie przekroczony.
  • Współwłaściciele pojazdu są odpowiedzialni solidarnie za zapłatę kary.

Podsumowanie Zmian w Ustawie o Ruchu Drogowym

Zmiany te mają na celu usprawnienie i ujednolicenie procesu rejestracji pojazdów. Jest to istotne zarówno dla pojedynczych właścicieli, jak i przedsiębiorców działających w sektorze motoryzacyjnym. Wprowadzone kary mają na celu zwiększenie dyscypliny w przestrzeganiu terminów rejestracji.

Zobacz także: